linkedin   |   Email: evm@claproth.com   |   BIG: 69022703901   |   KVK: 53318196

Publicist

Rubrieken persoonlijkheidsproblematiek

 

 • RICHTLIJNEN
  • Meekeren, E. van (2000). Goed klinisch handelen bij borderlinepatiënten. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 11, 976-993
  • Meekeren, E. van (2002). De behandeling van borderlinepatiënten: voorlopig vooral genees-kunst. In: A. Bakker en A Korzec. De gecompliceerde kliniek 2003, Als protocollen en richtlijnen tekortschieten. Amsterdam, Benecke
  • Meekeren, E van, T. Ingenhoven en B. van Luyn (2003). De APA Guideline voor Borderlinepatienten: een kritische beschouwing. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid. MGv, 3, pag 236-250
  • Meekeren, E. van (2009) De Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen
  • Een kritische beschouwing. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 4, pag.286-298
  • Kaasenbrood.A & E. van Meekeren (2011). Van richtlijn naar zorg, van aanbeveling naar samenhang. In: Handboek borderline persoonlijkheidsstoornissen. T. Ingenhoven, A. van Reekum, B. van Luyn, P. Luyten (red.). Utrecht: de Tijdstroom.
 • VOORLICHTING
  • Meekeren, E. van, J. de Jong & S. Menken (1998). Voorlichting in het behandelplan van patiënten met een ernstige borderlinestoornis. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 53, 5, pag. 502-513.
  • Meekeren, E. van (2015, herziene versie). De borderlinepersoonlijkheidsstoornis. In de serie 'In gesprek'. Uitgave Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
 • BEHANDELING ALGEMEEN
  • Meekeren, E. van (1999). De behandeling van borderlinepatiënten: een kwestie van relationship management? In: Persoonlijkheidsstoornissen. Reader Ned. Vereniging voor Psychotherapie.
  • Meekeren, E. van (2000). De regievoering in de behandeling van borderlinepatiënten; context en eenheid van behandeling. Directieve therapie 20, 3, 216-228
  • Meekeren, E. van (2001). De borderlinestoornis. Crises in hechten en onthechten. 3e herziene druk. Amsterdam, Benecke.
  • Meekeren, E. van (2009). Samenhangend behandelen van borderlinepatienten. Soleren in een bigband. Amsterdam: Benecke
  • Meekeren, E. van (2015). De eerste indruk. In: De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde in therapie. Van Meekeren & Baars (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E. van (2015. Riders on the storm. In: De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde in therapie. Van Meekeren & Baars (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E van (2015). Afronden is een kunst. In: De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde in therapie. Van Meekeren & Baars (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
 • CRISISMANAGEMENT
  • Meekeren, E. van (2006). Crisismanagement bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Handboek Spoedeisende Hulp (red. R.A. Achilles, R.J. Beerthuis, W.M. van Ewijk) . Amsterdam, Benecke NI
  • Meekeren, E. van, E. Koomen en B. van der Hoeven (2006). Crisismanagement bij borderlinepatienten. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 6, pag. 313-323.
  • Meekeren, E, van. (2011). Crisismanagement bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Handboek Spoedeisende Hulp (red. R.A. Achilles, R.J. Beerthuis, W.M. van Ewijk) . Amsterdam:Benecke
 • FARMACOTHERAPIE
  • Meekeren, E. van (1997). De rol en betekenis van farmacotherapie in de therapeutische relatie met patiënten met een borderlines¬toornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 39, 11, pag. 875-881
  • Meekeren, E. van en K. Korrelboom (2001). Psychofarmacotherapie en persoonlijkheidsstoornissen. Mogelijkheden en beperkingen. Directieve therapie 21, 1, pag 74-93
 • CULTURELE ASPECTEN
  • Meekeren, E. van (2002). Persoonlijkheidsstoornissen in transcultureel perspectief. In: E. van Meekeren, A. Limburg-Okken en R. May (red.) Culturen binnen psychiatrie-muren.
   Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving. Amsterdam, Boom
 • CONTEXT/NAASTBETROKKENEN
  • Meekeren, E. van en J. de Jong (1999). Het betrekken van de omgeving bij de behandeling van de borderlinepatiënt. PsychoPraxis 1,1, pag. 30-36
  • Meekeren, E. van & J. de Jong (2010). Omgaan met borderline. Een praktische gids voor naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom
  • Meekeren, E. van & J. Baars (2011) Zieke individuen – verstoorde systemen
  • Over psychiatrische patiënten en hun omgeving. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 11, 6, 402-416.
  • Meekeren, E. van & J. Baars (2011) Psychische stoornissen en naastbetrokkenen – Een praktijkboek voor behandelaars. Amsterdam: Boom.
  • Meekeren, E. van (2011). De plaats van naastbetrokkenen in de behandeling. In: Handboek borderline persoonlijkheidsstoornissen. T. Ingenhoven, A. van Reekum, B. van Luyn, P. Luyten (red.). Utrecht: de Tijdstroom.
  • Meekeren, E, van & J. Baars (2011). Het eerste gesprek met naastbetrokkenen: de eerste klap is een daalder waard. GZ-Psychologie, 7, 16-22
  • Meekeren, E. van, J. Baars, L. Wildenburg & K. Anneveldt (2012). Naastbetrokkenen in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Best Practise van Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen.
  • Meekeren, E. van (2013). Aandacht voor de omgeving. Counseling Magazine, 4, 28-33
  • Meekeren, E. van (2013) Ambivalenties ten aanzien van ‘familiebeleid’? Intern, GGNet.
  • Baars, J. & E. van Meekeren (2013) (red.) Een psychische stoornis heb je niet alleen; Praten met families en naastbetrokkenen. Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E. van & J. Baars (2013). Basisvaardigheden. In: Een psychische stoornis heb je niet alleen; Praten met families en naastbetrokkenen over geestelijke gezondheid en psychische problemen, Baars, J. & E. van Meekeren (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E. van (2013). Persoonlijkheidsstoornissen. In: Een psychische stoornis heb je niet alleen; Praten met families en naastbetrokkenen. Baars, J. & E. van Meekeren (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Baars, J. & E. van Meekeren (2013). Verschillende families en naastbetrokkenen. In: Een psychische stoornis heb je niet alleen; Praten met families en naastbetrokkenen over geestelijke gezondheid en psychische problemen, Baars, J. & E. van Meekeren (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Baars, J. & E. van Meekeren (2013). Verder praten met familieleden en naastbetrokkenen. In: Een psychische stoornis heb je niet alleen; Praten met families en naastbetrokkenen over geestelijke gezondheid en psychische problemen, Baars, J. & E. van Meekeren (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E. van & J. Baars (2014) (gastredactie) Inleiding Themanummer naastbetrokkenen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 1, 2-5.
  • Meekeren, E. van & J. Baars (2014). Hoe betrek je familie en andere naasten bij psychotherapie. In: Themanummer Tijdschrift voor Psychotherapie, 1, 62-79.
  • Meekeren, E. van (2015). Uitsluiten én een beroep doen op naastbetrokkenen. Een paradox in de ggz. In: Zuinig op zin; Aandacht voor zingeving als kostenpost en als winstfactor in de zorg, KSGV, 2, 85, 56-67
  • Meekeren, E. van & J. Baars (2016). Contextuele psychiatrie, een herwaardering; met focus op naastbetrokkenen. Tijdschrift voor psychiatrie, 4, 301-308
 • BASIS GGZ/HUISARTS/BEDRIJFSARTS/VERZEKERINGSARTS
  • Meekeren, E. van & H.G.M. Rooijmans (1996). Patiënten met een borderlinestoornis in de gezondheidszorg. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 140, 49, pag. 2437-2439
  • Meekeren, E. van (1997). De huisarts en de borderlinepatiënt: maximale betrokkenheid met behoud van distantie. In: Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk. Boerhaave Commissie Leiden.
  • Meekeren, E. van (1999) Borderline persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen. In: Psychiatrie van jong tot oud. Boerhaave Commissie Leiden.
  • Meekeren, E. van (2001). De borderlinepatiënt in de huisartspraktijk. Modern Medicine 25, 3, pag 300-305
  • Meekeren, E. van (2005). De borderlinepatient; behandelmogelijkheden en benadering in de praktijk. In: Bijblijven ‘Persoonlijkheidsstoornissen’. Houten: Bohn Stafleu van lochum
  • Meekeren, E. van (2009). De borderlinepatiënt in de huisartspraktijk. Patient Care, 12, pag 7-11
  • Meekeren, E. van (2010). Emotieregulatiestoornissen; praktische tips voor de gz-psycholoog. Gz- psychologie, 2, pag. 36-42
  • Meekeren, E. van (2016). Borderlinepersoonlijkheidsstoornis & werk, een heikele combinatie. Quintesse, nascholingstijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
 • EPA ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING- PS
  • Meekeren, E. van (2003). De behandeling van de ernstige persoonlijkheidsstoornis, een reactie. Psychopraxis, 2, pag 53-55.
  • Meekeren, E. van, Kaasenbrood, A., Gras, H. & W. van den Bosch (2012). Als Mozes niet naar de berg komt. Een pleidooi voor buiten gebaande paden treden. GZ-Psychologie, 1, 22-27
  • Meedoen; Aanbevelingen voor de behandeling en begeleiding van mensen met EPA-PS (2013). Best Practise van Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen (auteurs: Martin Steendam, Bert van Luyn, Saskia Knapen, Ben Nijmeijer, Erwin van Meekeren, Ad Kaasenbrood en Nina van Bunningen)
  • Meekeren, E. van, Kaasenbrood, A., Knapen S., Luyn, B. van, Nijmeijer, B & Steendam, M. (2015). Persoonlijkheidsstoornissen: ook als Ernstige Psychiatrische Aandoening behandelbaar! Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid (www.mgvonline.nl)
  • Meekeren, E. van, N. van Bunningen, A. Kaasenbrood, S. Knapen, B. van Luyn, B. Nijmeijer & Martin Steendam (2015) 'De kwaliteit van relaties ligt in reparaties'. Persoonlijkheidsstoornissen als Ernstige Psychiatrische Aandoening. PsychoPraxis, 7, 21-25
 • DIVERSEN
  • Meekeren, E. van (2000). De psychiatrische ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh.
  • Meekeren, E. van en H. de Jong (2003). Grensgeschillen tussen psychiaters en ‘echte dokters’. PsychoPraxis, 6, 241-247.
  • Videler, A.C. , E. van Meekeren & S.P.J. van Alphen (2013). Mantelzorg voor ouderen is geen vanzelfsprekendheid. GZ-Psychologie, 5, 10-16
  • Baars, J. & E. van Meekeren (2013). De organisatorische context van de ggz. In: Een psychische stoornis heb je niet alleen; Praten met families en naastbetrokkenen over geestelijke gezondheid en psychische problemen, Baars, J. & E. van Meekeren (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E. van & J. Baars (2015) Zelf testen, een bijdrage aan de volmaakte of onvolmaakte mens? In: De Volmaakte mens. Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E. van, J. Baars & S. Knapen (2015) Een palet aan kennis en kunde. In: De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde in therapie. Van Meekeren & Baars (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E van (2015). Intermezzi. In: De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde in therapie. Van Meekeren & Baars (red.). Amsterdam: uitgeverij Boom
  • Meekeren, E. van (2016). Zelfonthulling: onvermijdelijk! Column De Psychiater, 7, 15

 

Samenhangende behandeling van borderlinepatienten

1001004007139637Hoe je de behandeling en bejegening van borderlinepatienten in de dagelijkse praktijk gestalte geeft.

Bestellen

Nieuwsbrief