linkedin   |   Email: evm@claproth.com   |   BIG: 69022703901   |   KVK: 53318196

Contact

Dislaimer

 

Algemeen
Meek-it, verleent u hierbij toegang tot www.meek-it.info en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. Meek-it behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Meek-it.

 

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden content, informatie, vormgeving, beeld- en fotomateriaal, hierna te noemen materialen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meek-it. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Meek-it. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meek-it, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overige
Mochten er dingen niet duidelijk zijn of heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

Over Meek-it

MEEK-IT ('make it') is een woordspeling op mijn uitgangspunt bij alle inspanningen: laten we het mooier en beter maken, iets realiseren, gezamenlijk en in goed overleg.

IT staat ook voor Italië, het land dat (la lingua, la cultura, la cucina) mijn hart altijd sneller doet kloppen. Het land van de Slow Food beweging. Waar je nooit uitgekeken raakt. En waar je geïntrigeerd blijft over de schijnbare tegenstellingen tussen eeuwige schoonheid en lelijkheid, maar waar de eerste altijd overwint.

Nieuwsbrief